CĂTRE TOŢI MEMBRII BISERICII ORTODOXE ROMÂNE BUNA VESTIRE

CONVOCARE

În conformitate cu Capitolul XXXVI, Articolele 1-2-3 din Statutul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, se convocă Adunarea Parohială Anuală în ziua de duminică, 5 februarie 2017 la orele 1p.m., după Sfânta Liturghie, în sala parohială din 3300 Wooster Rd. Rocky River, Ohio.

ORDINEA DE ZI:

 1. Deschiderea adunării şi rugăciunea „Împărate Ceresc”.
 2. Moment de reculegere.
 3. Alegerea biroului de şedinţă
 4. Apelul nominal
 5. Citirea Procesului Verbal de la ultima şedinţă
 6. Rapoarte:
 7. Preot paroh
 8. Preşedintele Consiliului
 9. Tresorier / Secretar financiar
 10. Controlori
 11. Preşedinta Reuniunii Doamnelor
 12. Coordonatoarea Şcolii parohiale
 13. Reuniunea Tineretului
 14. Aprobarea bugetului pe anul 2017
 15. Alegerea Consiliului Parohial ,delegaţilor la Congres şi la Adunarea Protopopească
 16. Propuneri şi dezbateri
 17. Închiderea şedinţei

 

Rugăm să participe toţi membrii.

 

Păr. Ion Gherman                                                                             Cătălina Sopa

 

Preşedintele Adunării Parohiale                                                              Secretar